CBSE Results

 

 

 

X CLASS TOPPERS

SL.NO

YEAR

STUDENT NAME

MARKS

%

1

1993

T.G.KIRAN

448

89.6

2

1994

B.L.DHARMENDRA

429

85.8

3

1995

K.S.MANJUNATH

432

86.4

4

1996

A.S.MANJUNATH

439

87.8

5

1997

B.HEMANTH KUMAR

442

88.4

6

1998

T.K.BALARAMA

414

82.8

7

1998

K.R.PALLAVI

414

82.8

7

1999

T.G.DEEPAK

411

82.2

8

2000

R.SWETHA

439

87.8

9

2001

R.N.PRASAD

450

90

10

2002

SANJEETHA.G

435

87

11

2003

SUHAS.Y.

469

93.8

12

2004

CHIDANAND.N

479

95.8

13

2005

SHASHIDAR.E.S

447

89.4

14

2006

RAGAVENDRA.G.E

467

93.4

15

2007

RAVINDRA.PN

485

97

16

2008

KISHORE SAGAR.V

471

94.7

17

2009

SRIVATSA.H.N

473

94.6

18

2010

ARPITHA.D

C.G.P.A

10

19

2010

KALPASHREE.K.R

C.G.P.A

10

20

2010

NITHIN.D

C.G.P.A

10

21

2010

NITHISH KUMAR.S

C.G.P.A

10

22

2010

SHRUTHI KRISHNA

C.G.P.A

10

23

2010

SOUNDARYA B A

C.G.P.A

10

24

2010

HARISH K B

C.G.P.A

10

25

2011

NAYANA M B

C.G.P.A

10

26

2011

SANJU H S

C.G.P.A

10

27

2011

SINDHU R L

C.G.P.A

10

28

2011

SUSHMITHA RANI H T 

C.G.P.A

10

29

2011

VINUTHA C 

C.G.P.A

10

30

2011

KIRAN S

C.G.P.A

10

31

2011

MUDDUSWAMY M C

C.G.P.A

10

32

2012

ARYA S V

C.G.P.A

10

33

2012

DURGA PRASAD H N

C.G.P.A

10

34

2012

HARIKRISHNA K S

C.G.P.A

10

35

2012

KARTHIK N

C.G.P.A

10

36

2012

NAVYA T N

C.G.P.A

10

37

2012

RAKSHITHA C N

C.G.P.A

10

38

2012

RAJYOGI J R

C.G.P.A

10

39

2012

RAKESH N R

C.G.P.A

10

40

2012

VIDYA SHREE

C.G.P.A

10

41

2012

YASHASWINI N

C.G.P.A

10

42

2012

YATHEESH K S

C.G.P.A

10

 

 

XII CLASS TOPPERS

SL.NO

YEAR

NAME

MARKS%

 

1

1995

G.S.RASHMI

398

79.6

2

1996

K.S.KRISHNA

375

75.0

3

1997

M.MOHANKUMAR

391

78.2

4

1998

R.S.ROOPA

397

79.4

5

1999

HEMANTHKUMAR

419

83.8

6

2000

T.V.SHIVASHANKAR

410

82.0

7

2001

G.KAVITHA

399

79.8

8

2002

P.MANGUNATH

436

87.2

9

2003

K.T.RAJESH

430

86.0

10

2004

G.SANGEETHA

444

88.8

11

2005

SUPRITHA.H.N

432

86.4

12

2006

KRUPA.N

445

89.0

13

2007

SHASHIDAR.E.S

449

89.8

14

2008

AJAY.M

435

87.0

15

2009

RAVISHANKAR.C

440

88.0

16

2010

KISHOR SAGAR.V

445

89.0

17

2011

SRIVATSA.H.N

468

93.6

18

2011

NAVYA.K.U

468

93.6

19

2012

ARPITHA.D

480

96.0

 

 

 

CLASS-XII (2012-2013)

 

SL.
NO.

NAME OF THE STUDENT

 ROLL NO.

English

Hindi

Maths

Physics

Chem.

Biology

Total
Marks

Percentage

1

CHETHAN S. HUGAR

4613651

95

 

93

88

91

96

463

92.60

2

KIRAN S.

4613625

93

 

87

91

83

95

449

89.80

3

MOHAN N.V.

4613630

82

 

95

83

91

95

446

89.20

 

 

 

 

 

 

CLASS-X (2012-2013)

 

1

ADITYA G.S.

4135755

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

2

GAGAN N.

4135757

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

3

SANJAY M.

4135758

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

4

S.K. SHYLESH

4135759

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

5

NIKHIL G.

4135760

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

6

HARSHITHA R.

4135762

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

7

KAVYA H.G.

4135763

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

8

ARPITHA H.C.

4135764

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

9

NIVEDITHA PRABHAKAR

4135769

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

10

GAJENDRA K.S.

4135773

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

11

RANGANATHA D.K.

4135779

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

12

CHETHAN R.

4135783

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

13

DHANUSH RAY B.N.

4135789

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

14

TRINESH K.

4135791

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

15

JAYASHREE H.R.

4135792

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

16

VARSHA H.J.

4135795

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

17

RADHA H.M.

4135797

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

18

JYOTHILAKSHMI R.

4135806

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

19

PURUSHOTHAMA

4135812

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

20

GOPI M.

4135813

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

21

SRIRANGANATHA K.L.

4135818

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

22

MEGHA K.S.

4135821

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

23

RAJESH B.

4135823

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

24

NIKHILA N.V.

4135830

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

25

NAVYASHREE K.R.

4135832

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

A1

10

50

10

CBSE – 2013-2014 (CLASS-X)

SL.
NO.

NAME OF THE STUDENT

 ROLL NO.

Total
points

CGPA

1

LIKHITH D.

4141896

50

10

2

DHANALAKSHMI T.L.

4141902

50

10

3

DEEPTHI IYER B.

4141929

50

10

4

GANGAMBIKA A.S.

4141935

50

10

5

YASHASWINI G.B.

4141937

50

10

6

C.M. GAGANA

4141940

50

10

7

B.C. SARASWATHI

4141956

50

10

8

SHIVANI R. MASALI

4141957

50

10

9

RAKSHITHA K.S.

4141959

50

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBSE – 2013-2014 (CLASS-XII)

 

 

1

KARTHIK N.

4615762

95

95

89

95

95

469

93.80

2

ANJAN KUMAR

4615759

88

95

93

95

90

461

92.20

3

YASHASWINI M.

4615792

97

82

93

95

93

460

92.00

 

 

 

 

 

 

CBSE - CLASS-X RESULTS FOR THE YEAR 2014-15

 

 

 

English

Maths

Science

 

SL.
NO.

NAME OF THE STUDENT

 ROLL NO.

Grade
Point

Grade Point

Grade Point

CGPA

1

ANJANA R.

4064371

10

10

10

10

2

NAGALAKSHMI B.S.

4064379

10

10

10

10

3

SOMESH KURAHATTI

4064383

10

10

10

10

4

SREENIVASA S.N.

4064384

10

10

10

10

5

AMITH KUMAR B.T.

4064389

10

10

10

10

6

JEEVAN T.

4064403

10

10

10

10

7

NIKHIL B.

4064413

10

10

10

10

8

SAHANAGIRI H.J.

4064428

10

10

10

10

9

NAGAVARSHINI R.K.

4064439

10

10

10

10

 

 

CBSE - CLASS-XII RESULTS FOR THE YEAR 2014-15

SL.
NO.

NAME OF THE STUDENT

 ROLL NO.

English

Maths

Physics

Chem.

Biology

Total
Marks

Percentage

1

NIVEDITHA PRABHAKAR

4621310

95

95

95

90

95

470

94.00

2

DHANUSH RAY B.N.

4621318

80

95

98

97

95

465

93.00

3

SRIRANGANATHA K.L.

4621337

93

88

95

94

95

465

93.00

4

SANJAY M.

4621303

88

89

95

95

95

462

92.40

5

NIKHIL G.

4621305

87

91

92

95

95

460

92.00