Results VI Class

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                        CLASS-VIA

SL.NO

NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 BHARAT  90 73 63 95 97 88 506 84.3
2 BHOOTESH H.K 47 67 77 77 65 48 381 63.5
3 BHUVAN M.S 40 35 74 38 44 33 264 44.0
4 BINDUDHAR.D 34 44 52 39 42 17 228 38.0
5 DEEPAK.M S 52 75 60 54 48 15 304 50.7
6 DEEPIKA.V 85 67 77 63 88 69 449 74.8
7 GAGANDEEP.S ab 53 34 55 45 47 234 39.0
8 GREESHMA.K 85 84 80 95 84 73 501 83.5
9 GURUKUMAR 44 37 49 50 58 19 257 42.8
10 GYANENDRA REDDY B 94 93 79 100 95 93 554 92.3
11 HARSHIT.C 84 78 57 87 90 78 474 79.0
12 HARSHITHA.K 74 72 77 82 53 49 407 67.8
13 JAYANTH SUBRAMANYA.B 84 88 82 100 92 82 528 88.0
14 JEEVIKA.J 79 69 54 85 79 45 411 68.5
15 JNANESH.D 83 89 75 78 79 59 463 77.2
16 KAVYA.H.T 48 67 59 73 47 42 336 56.0
17 LAKSHMIKANTH.K.B 43 34 65 37 34 15 228 38.0
18 LIKHITHA 40 47 72 57 38 35 289 48.2
19 MANOJ.B R 47 19 78 44 35 33 256 42.7
20 MANOJ.H.R 62 20 75 34 35 33 259 43.2
21 NANDAKISHOR.P.N 48 47 43 74 37 33 282 47.0
22 POOJA.U 70 78 83 74 87 45 437 72.8
23 PRIYAKAVANA.G.M 75 75 77 75 70 63 435 72.5
24 PRIYANKA.R 77 79 78 85 87 65 471 78.5
25 RAGHAV.R.S 62 59 69 89 73 49 401 66.8
26 RAGHAVENI.P 84 74 72 89 68 82 469 78.2
27 RAKESH.B.V 35 19 44 17 18 8 141 23.5
28 SPOORTHI.G 87 93 90 97 89 87 543 90.5
29 SRUJANA.G 83 77 58 73 83 69 443 73.8
30 SRUTHIKA.D 87 63 78 85 93 69 475 79.2
31 VARALAKSHMI 35 20 65 59 34 22 235 39.2
32 VARUN.M.G 80 72 77 85 95 70 479 79.8
33 VENNALA.P 80 65 84 85 85 57 456 76.0
34 VINAY.R 82 83 AB AB 83 69 317 52.8
35 SHASHIKALA 40 55 79 58 44 38 314 52.3
36 PUNITH KUMAR HIREMATA 17 20 38 12 25 13 125 20.8
37 SHASHANK ARADHYA B S 83 85 83 98 90 74 513 85.5
38 VENU 34 38 47 19 33 10 181 30.2
39 POORNIMA HANAGAL 63 60 65 85 72 72 417 69.5
40 NISARGA  82 48 60 84 62 55 391 65.2
  TOTAL 2519 2421 2629 2686 2576 2023 14854 2475.67
  AVERAGE/PERCENTAGE 63.0 60.5 65.7 67.2 64.4 50.6 371.4 61.9
  BELOW 33 1 5 0 3 3 8 0 3
  34- 59 14 11 11 11 14 12 0 14
  60 -74 5 11 10 5 6 10 0 10
  75 - 89 17 11 17 14 10 5 0 11
  90-94 2 2 1 0 4 1 0 2
  95 & ABOVE 0 0 0 6 3 0 40 0

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-VIB

SL.NO

NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ABHISHEK.K.J 45 34 72 39 35 33 258 43.0
2 ABHISHEK.C 44 42 79 80 42 49 336 56.0
3 ANANYA.L 77 59 93 95 60 34 418 69.7
4 ANKITHA.N.M 52 55 88 80 37 42 354 59.0
5 ARPITHA.S 83 55 82 83 92 62 457 76.2
6 BHARAT.N.S 62 35 79 55 34 33 298 49.7
7 BHOOMIKA VENKATESH 83 80 87 100 93 87 530 88.3
8 BRUNDA MANI K N 84 73 73 79 82 83 474 79.0
9 CHINMAYI.N 59 55 82 77 45 42 360 60.0
10 CHIRANTH.V 77 85 79 97 98 85 521 86.8
11 DARSHAN.B.N 85 83 87 98 90 74 517 86.2
12 DEEPTHI.K.H 72 60 69 87 74 62 424 70.7
13 DIVYA.B.R 82 85 89 95 87 73 511 85.2
14 GEETHA.P 83 69 97 98 78 57 482 80.3
15 KANAKAGIRI SURESH 59 55 52 74 34 34 308 51.3
16 KEERTHINAG.P.M 79 67 78 99 83 80 486 81.0
17 KUSHAL.M 57 15 63 57 35 20 247 41.2
18 MANJUNATH.K.S 18 40 55 38 52 12 215 35.8
19 MANOJ.K.P 52 52 73 49 37 19 282 47.0
20 NARENDRA 88 92 74 97 92 68 511 85.2
21 PRAJWAL.N 84 60 69 97 79 74 463 77.2
22 PRERANA.B.S 74 65 74 73 67 59 412 68.7
23 SAHANA.M.S 74 45 48 69 52 33 321 53.5
24 SANIKA.R.N 82 80 73 80 87 68 470 78.3
25 SREEKANTH.R.S 70 60 70 79 62 19 360 60.0
26 SUSHMITHA.M.G 82 95 89 87 89 78 520 86.7
27 TEJAS.R 80 74 72 75 70 42 413 68.8
28 THARUN.N.M 35 44 69 43 62 13 266 44.3
29 VISHWAS.K.R 83 95 75 97 94 80 524 87.3
30 YASHWANTH.H.C 84 79 92 94 75 63 487 81.2
31 YASHWANTH.M.M 80 74 74 89 64 57 438 73.0
32 KUSHAL.D 75 73 58 94 72 58 430 71.7
33 SPOORTHI S 85 73 90 89 78 70 485 80.8
34 CHAYA K N 40 49 87 55 43 34 308 51.3
35 KARAN A R 74 78 59 92 80 50 433 72.2
36 RAJESH T 62 44 84 70 67 59 386 64.3
37 NAYANA R AIRANI 67 54 59 63 53 59 355 59.2
38 MADHUSHREE T 70 45 50 63 49 33 310 51.7
39 SLN SWAMY 73 68 64 80 53 93 431 71.8
40 HITHAISHI P 83 88 94 79 97 39 480 80.0
  TOTAL 2798 2534 3001 3145 2673 2130 16281 2713.5
  AVERAGE/PERCENTAGE 70.0 63.4 75.0 78.6 66.8 53.3 407.0 67.8
  BELOW 33 1 1 0 0 0 9 0 0
  34- 59 9 16 7 7 14 15 0 13
  60 -74 10 12 14 6 9 9 0 11
  75 - 89 20 8 14 14 10 6 0 16
  90-94 0 1 4 3 5 1 0 0
  95 & ABOVE 0 2 1 10 2 0 40 0