Results VII Class

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-VIIA

SL.NO

NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ADITHYA  83 84 80 42 67 75 431 71.8
2 BHOOMIKA DR 69 70 73 69 48 55 384 64.0
3 BINDHU HS 65 72 90 68 63 69 427 71.2
4 CHANDHAN TS 63 64 92 50 55 49 373 62.2
5 CHETHAN GOWDA CS 68 57 73 40 35 43 316 52.7
6 DAYANASHREE JG 65 68 93 59 43 63 391 65.2
7 GAMBHEER R YADHAV 75 80 82 50 47 63 397 66.2
8 HARISH RAJ H 64 40 82 44 47 65 342 57.0
9 HARSHA MR 82 63 82 79 92 82 480 80.0
10 INDRA KUMAR BG 60 47 80 34 42 49 312 52.0
11 JANSI B 77 57 79 50 68 74 405 67.5
12 KAVITHA HK 42 44 90 17 37 15 245 40.8
13 KIRAN BU 87 85 93 63 87 87 502 83.7
14 LEKHANA SG 83 82 90 58 53 62 428 71.3
15 LIKHITH BA 84 83 82 83 88 67 487 81.2
16 MANOJ M 97 98 95 87 83 89 549 91.5
17 NAGABHUSHANA RS 85 74 89 39 72 77 436 72.7
18 NISHANK BC 47 64 82 35 52 40 320 53.3
19 PALLAVI 87 79 84 45 55 67 417 69.5
20 PAVAN CV 64 67 75 49 58 52 365 60.8
21 PRADEEP GOWDA KR 70 57 90 50 64 49 380 63.3
22 PRAJWAL HM 42 33 58 47 35 23 238 39.7
23 PRASHANTH JN 55 39 79 53 39 45 310 51.7
24 PRIYANKA M 83 75 89 65 55 45 412 68.7
25 RADHIKA HR 69 73 95 59 34 60 390 65.0
26 RAGHU GS 47 42 89 53 39 20 290 48.3
27 RAKSHITHA  44 34 77 54 24 9 242 40.3
28 RANJITH GK 49 55 88 AB 37 AB 229 38.2
29 SANDHYA DP 72 69 92 58 52 62 405 67.5
30 SANGEETHA NP 74 57 94 67 50 62 404 67.3
31 SINDHU BM 85 77 99 55 67 80 463 77.2
32 VARSHITHA GN 42 ab ab 34 14 AB 90 15.0
33 VIKAS B 67 53 93 69 39 38 359 59.8
34 YASHWANTH BG 63 50 78 55 37 24 307 51.2
35 YATHISH SR 77 94 97 68 70 74 480 80.0
  TOTAL 2386 2186 2904 1848 1848 1834 13006 2167.67
  AVERAGE/PERCENTAGE 68.2 62.5 83.0 52.8 52.8 52.4 371.6 61.9
    0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0    
  BELOW 33 0 0 0 1 2 5 0 1
  34- 59 8 14 1 23 22 10 0 12
  60 -74 14 10 2 7 7 12 0 16
  75 - 89 12 8 17 3 3 6 0 5
  90-94 0 1 10 0 1 0 1 1
  95 & ABOVE 1 1 4 0 0 0 34 0
                   
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-VIIB

SL.NO NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ABHIDEV RD 57 53 85 62 37 34 328 54.7
2 AJAY K S  58 47 95 58 42 44 344 57.3
3 AJAY R 43 34 89 55 47 35 303 50.5
4 BHARATH K.C 83 68 90 73 79 63 456 76.0
5 BHARATH M 50 50 89 63 42 42 336 56.0
6 DARSHAN MS 65 42 88 74 37 44 350 58.3
7 DHANUSH DL 68 50 75 63 43 57 356 59.3
8 GANAVI MC 94 75 97 79 85 73 503 83.8
9 GUNDE GOWDA G 42 20 70 52 33 9 226 37.7
10 HARSHITH KUMAR KN 73 58 89 63 52 50 385 64.2
11 HARSHITH M 72 65 85 67 49 49 387 64.5
12 HARSHITHARAJ R 74 40 87 78 48 55 382 63.7
13 JYOTHI SP 43 34 54 62 33 35 261 43.5
14 KARTHIK GK 89 80 AB 72 72 AB 313 52.2
15 KEERTHANA R 67 57 83 78 49 34 368 61.3
16 LAHARIKA A 57 79 95 75 50 37 393 65.5
17 LIKHITHA  43 37 49 72 34 33 268 44.7
18 MANASA KP  69 64 97 74 54 48 406 67.7
19 MANU ML 82 82 94 74 72 69 473 78.8
20 MITHALI KG 82 53 97 80 70 69 451 75.2
21 NANDHISH CN 82 83 89 59 69 62 444 74.0
22 NARASIMHA RAJU 42 53 50 43 9 13 210 35.0
23 NAVYA CS 82 72 84 48 59 72 417 69.5
24 PUNITH GOWDA N 83 47 88 49 42 74 383 63.8
25 RAKESH R 45 80 97 60 83 95 460 76.7
26 RAKSHITH RD 60 44 70 65 48 35 322 53.7
27 RAKSHITHA GN 75 77 83 52 70 67 424 70.7
28 RANJAN V 97 98 95 85 94 97 566 94.3
29 RANJINI R 82 77 98 67 62 77 463 77.2
30 SHIVU KC 80 82 92 90 88 74 506 84.3
31 SHREYAS GOWDA R 68 74 88 65 62 68 425 70.8
32 SIDDESHWAR GS 88 92 92 79 74 72 497 82.8
33 SIRISHA B 68 57 82 42 48 60 357 59.5
34 SURESH KUMAR E 63 50 83 39 43 52 330 55.0
35 THARUN GOWDA GS 83 57 93 77 68 68 446 74.3
36 VANYA CR 98 93 95 89 82 78 535 89.2
37 VARUN KR 85 94 98 72 83 83 515 85.8
38 VINUTHA S 53 50 95 40 50 42 330 55.0
39 YASHAS KM 62 75 90 73 53 59 412 68.7
  TOTAL 2707 2443 3270 2568 2215 2128 15331 2555.17
  AVERAGE/PERCENTAGE 69.4 62.6 83.8 65.8 56.8 54.6 393.1 65.5
    0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0    
  BELOW 33 0 1 0 0 1 2 0 0
  34- 59 11 19 3 11 22 18 0 15
  60 -74 12 5 2 18 9 13 0 13
  75 - 89 13 10 16 9 6 3 0 10
  90-94 1 3 6 1 1 0 0 0
  95 & ABOVE 2 1 11 0 0 2 39 1
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL