Results VIII Class

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-IXA

SL.NO NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ABHILASHA JYOTHI 75 70 80 44 42 58 369 61.5
2 ABHISHEK A O 80 65 72 44 60 57 378 63.0
3 ANAND MALLAMMANAVAR 90 78 75 50 52 87 432 72.0
4 ANUSHA C D 87 83 94 75 88 89 516 86.0
5 CHINMAY U. 77 67 79 57 69 82 431 71.8
6 DEEKSHITHA S R 89 72 85 68 52 78 444 74.0
7 DHANUSH G S 82 70 77 57 69 69 424 70.7
8 GOPAL 84 79 95 83 83 88 512 85.3
9 INCHARA B 92 87 84 57 69 83 472 78.7
10 KEERTHI P S 80 78 88 52 63 82 443 73.8
11 MARE GOUDA 84 69 59 63 59 67 401 66.8
12 MEGHA T R 70 50 93 33 45 77 368 61.3
13 MOHAMAD SAMEER AHAMAD 84 58 74 39 50 58 363 60.5
14 MOHITH N 92 57 63 63 54 68 397 66.2
15 NAGARAJ G D 78 67 85 43 49 38 360 60.0
16 NARASE GOWDA B M 82 54 67 63 63 87 416 69.3
17 NAYANASHREE R 83 75 93 45 55 78 429 71.5
18 NIKHIL NAYAKA R 77 62 92 65 67 78 441 73.5
19 POOJA D A 80 70 97 44 45 67 403 67.2
20 POOJITHA D R 88 65 83 39 43 68 386 64.3
21 PRAJWAL K 74 65 59 50 58 87 393 65.5
22 PRAJWAL R. NAIK  89 44 66 58 57 87 401 66.8
23 PRANATHI C 88 82 89 73 85 90 507 84.5
24 PUNITH N 70 38 62 34 50 52 306 51.0
25 RAJESHWARI ANGADI 78 68 99 55 48 90 438 73.0
26 SACHIN S 35 37 73 34 37 74 290 48.3
27 SAI NAVEEN C H 59 35 AB 18 AB AB 112 18.7
28 SHASHANK M R 50 19 58 18 34 58 237 39.5
29 SHIVANA GOUDA A 73 48 75 18 58 69 341 56.8
30 TEJU T S 83 77 94 85 84 90 513 85.5
31 VARSHA U.N. 87 75 92 34 60 75 423 70.5
32 ABHISHEK DHAKAD 84 95 88 69 80 92 508 84.7
33 ADRSHA TIWARI 83 84 90 65 70 69 461 76.8
34 ANJALI DHAKAD 84 90 97 49 54 77 451 75.2
35 DEEPAK RAWAT 72 94 80 37 47 70 400 66.7
36 HRITIK RAJPOOT 79 94 83 60 70 85 471 78.5
37 MADHU MARAVI 79 88 89 34 38 73 401 66.8
38 MADHU OJHA 77 85 95 63 73 85 478 79.7
39 SANDEEP RAJPOOT 57 82 78 34 35 75 361 60.2
40 NITHEESH R V 87 74 87 75 75 84 482 80.3
41 OBALESH 84 65 79 57 48 64 397 66.2
  TOTAL 3226 2815 3268 2104 2338 3005 16756 2792.67
  AVERAGE/PERCENTAGE 78.7 68.7 79.7 51.3 57.0 73.3 408.7 68.1
    0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0    
  BELOW 33 0 1 0 3 0 0 0 1
  34- 59 4 9 3 24 23 6 0 4
  60 -74 5 14 7 10 11 11 0 25
  75 - 89 29 13 18 4 6 19 0 11
  90-94 3 3 7 0 0 4 0 0
  95 & ABOVE 0 1 5 0 0 0 41 0
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL

 

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-IXB

SL.NO NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ANUSHA H S 79 62 95 47 64 79 426 71.0
2 BHAVYA R 64 69 94 48 67 52 394 65.7
3 BHOOMIKA T. 82 74 97 53 69 85 460 76.7
4 CHANDANA SHREE K S 83 72 90 60 77 82 464 77.3
5 CHETHAN KUMAR S N 69 50 95 73 53 53 393 65.5
6 INDUDHAR H S 79 58 89 69 65 54 414 69.0
7 JAGADEESHNAIK M.R. 65 62 90 38 69 52 376 62.7
8 KAVYA B R 90 83 98 75 98 90 534 89.0
9 KIRAN K R 78 58 84 50 57 54 381 63.5
10 KIRAN R 57 54 87 54 37 42 331 55.2
11 KRUTHIK JAIN K.N. 75 64 78 67 80 77 441 73.5
12 LAKSHMI RANI K N 88 90 94 75 87 87 521 86.8
13 MAHALAKSHMI Y H 80 69 93 72 65 67 446 74.3
14 MALLIKARJUN G 75 62 89 42 74 48 390 65.0
15 MITHUN L M 77 70 88 49 62 72 418 69.7
16 MUDDAHONNESH H D 68 42 95 50 63 34 352 58.7
17 NAGESH E G 79 83 97 68 79 75 481 80.2
18 NALINA K M 82 89 95 54 79 80 479 79.8
19 PRAJWAL K P 94 72 98 67 67 72 470 78.3
20 SANJANA T R 88 97 97 98 95 90 565 94.2
21 SHASHANK  N V 85 69 83 72 72 67 448 74.7
22 THANUSHREE H M 84 80 98 62 45 70 439 73.2
23 THARUN M S 72 53 72 35 44 72 348 58.0
24 VIRUPAKSHI K 77 58 87 60 55 35 372 62.0
25 ABHISHEK DHURVE 59 72 82 34 47 70 364 60.7
26 ANURAJ TIWARI 34 79 75 34 35 52 309 51.5
27 ARPITA SSHRIVASTAVA 78 92 94 64 48 75 451 75.2
28 BHARTENDRA LODHI 62 64 80 55 52 69 382 63.7
29 NITESH LODHI 67 93 84 77 77 77 475 79.2
30 PARMEET JITOL 75 84 92 38 47 73 409 68.2
31 RADHIKA RAGHUWANSHI 70 95 94 52 45 69 425 70.8
32 RAHUL YADAV 40 79 90 42 43 55 349 58.2
33 RAMKANT KANNAUJI 72 74 80 52 42 55 375 62.5
34 RAVI PANTH 50 52 87 50 43 43 325 54.2
35 SHIVAM YADAV 67 89 80 22 34 63 355 59.2
36 SHIVARAN JATAV 65 83 88 57 47 78 418 69.7
37 SOURABH OJHA 57 93 89 53 35 58 385 64.2
38 UMESH H S 77 74 68 34 62 48 363 60.5
39 SAHANA N P 77 53 93 34 45 57 359 59.8
40 RANJITHA R 83 57 93 19 34 59 345 57.5
  TOTAL 2903 2873 3552 2155 2359 2590 16432 2738.67
  AVERAGE/PERCENTAGE 72.6 71.8 88.8 53.9 59.0 64.8 410.8 68.5
  BELOW 33 0 0 0 2 0 0 0 0
  34- 59 6 10 0 23 20 17 0 9
  60 -74 11 15 2 11 12 11 0 21
  75 - 89 21 9 17 3 6 10 0 9
  90-94 2 4 11 0 0 2 0 0
  95 & ABOVE 0 2 10 1 2 0 40 1
                   
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-VIIIA

SL.NO

NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ABHISHEK AB 57 88 36 35 55 271 45.2
2 ABHISHEK M 83 43 64 37 34 34 295 49.2
3 ADHITYA SN 84 55 78 35 37 78 367 61.2
4 ANKITH T G 84 57 90 33 35 70 369 61.5
5 ARUN KUMAR C K 63 52 90 33 34 50 322 53.7
6 ARUN KUMAR H 74 35 79 35 33 38 294 49.0
7 BHAVNA K S 85 63 92 45 54 90 429 71.5
8 CHANDANA N 85 67 89 37 43 52 373 62.2
9 CHANDU B V 75 62 89 80 74 85 465 77.5
10 DEEKSHITHA 89 87 84 95 13 85 453 75.5
11 DEEPTI MB 93 90 94 100 89 82 548 91.3
12 DHANUSHREE V K 87 78 100 69 63 83 480 80.0
13 DILIP RAJ H R 79 65 74 35 AB 83 336 56.0
14 HARISH T S 80 50 98 34 37 47 346 57.7
15 HARSHA G E 82 57 89 87 69 83 467 77.8
16 HARSHITHA G A 90 92 94 100 80 90 546 91.0
17 JNANASHREE H 94 88 94 98 78 87 539 89.8
18 KARTHIK M 75 50 85 49 55 79 393 65.5
19 KEERTHANA R 78 88 94 90 63 70 483 80.5
20 KUBENDRA R 80 39 94 74 48 89 424 70.7
21 LASYA S R 80 70 88 69 60 82 449 74.8
22 MANJUNATH A 79 75 84 78 65 75 456 76.0
23 MANOGNA BL 82 64 93 53 59 69 420 70.0
24 NARASIMAMURTHY H N 64 37 97 52 38 64 352 58.7
25 PRAJWAL T S 77 54 89 68 53 88 429 71.5
26 PRATEEK 83 50 82 67 33 69 384 64.0
27 RAKSHITHA G 59 48 83 45 34 47 316 52.7
28 RAMESH M 79 60 97 80 64 73 453 75.5
29 RAMYA 90 90 98 100 94 93 565 94.2
30 REKHA B 95 94 97 100 99 97 582 97.0
31 ROHITH KUMAR 89 83 88 79 74 88 501 83.5
32 SAHANA N R 77 47 84 35 35 80 358 59.7
33 SNEHA 83 83 95 89 67 90 507 84.5
34 SRUJAN B N 84 59 73 48 47 80 391 65.2
35 SUHAS K R 70 53 85 37 34 69 348 58.0
36 SUHAS M S 82 47 87 63 60 89 428 71.3
37 SUMANTH C K 84 59 97 80 55 80 455 75.8
38 UMESH KUMAR K B 78 43 88 65 57 90 421 70.2
39 USHA P N 82 68 87 64 72 73 446 74.3
40 VIDYA SHREE G J 85 79 99 92 78 90 523 87.2
41 YOGESH M K 85 63 93 69 68 82 460 76.7
    3247 2601 3643 2635 2220 3098 17444 2907.33
  AVERAGE/PERCENTAGE 79.2 63.4 88.9 64.3 54.1 75.6 425.5 70.9
    1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0    
  BELOW 33 0 0 0 0 1 0 0 0
  34- 59 1 20 0 17 21 7 0 10
  60 -74 4 9 3 9 12 8 0 14
  75 - 89 30 8 19 7 4 19 0 13
  90-94 4 4 10 2 1 6 0 2
  95 & ABOVE 1 0 9 6 1 1 41 2
                   
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL

 

 

 

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA :: TUMKUR

MARKS SHEET - YEARLY EXAMINATION

    2017-18                                                                     CLASS-VIIIB

SL.NO NAME OF THE STUDENT ENGLISH HINDI KANNADA MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL %
  MAX/MARKS 100 100 100 100 100 100 600 100
1 ABHISHEK K R 55 17 59 5 8 43 187 31.2
2 ADITHYA M 55 35 68 35 14 50 257 42.8
3 ANANYA R 83 82 94 70 73 82 484 80.7
4 ANIL KUMAR 82 35 70 57 35 59 338 56.3
5 ANIL KUMAR M P 49 12 97 14 25 47 244 40.7
6 ANITHA S 83 68 83 43 42 68 387 64.5
7 ANUSHA K S  82 67 93 83 75 85 485 80.8
8 BASAVARAJ D B 55 34 74 42 33 38 276 46.0
9 BHUVANCHANDRA R 68 53 75 35 60 83 374 62.3
10 BOOMIKA C 95 89 97 97 99 89 566 94.3
11 BYRESH V U 50 43 75 37 54 52 311 51.8
12 DHARSHAN K 64 53 69 14 18 34 252 42.0
13 DHEERAJ S 90 64 85 63 63 95 460 76.7
14 HARISH K R 82 55 88 52 38 85 400 66.7
15 HARSHITHA B V 85 93 98 87 82 98 543 90.5
16 KIRAN KUMAR H 50 34 67 33 35 19 238 39.7
17 KRUPA 95 93 90 87 95 92 552 92.0
18 MOUNIKA T 82 79 88 89 79 80 497 82.8
19 NAKSHATRA S AB 35 AB 60 48 AB 143 23.8
20 NANDHEESH B 84 42 82 65 48 63 384 64.0
21 NESARA 90 87 97 62 68 85 489 81.5
22 NIRANJAN J 85 73 87 72 53 87 457 76.2
23 RAASI 92 78 97 87 67 79 500 83.3
24 RACHANA N B 95 97 97 88 89 89 555 92.5
25 RAKESH C 63 49 84 33 44 58 331 55.2
26 RAMESH K 85 75 94 82 65 83 484 80.7
27 RANJEETHA 58 49 68 14 34 58 281 46.8
28 SHAKTHI PRASAD M U 84 42 90 48 62 85 411 68.5
29 SHREE KANTHA V 83 52 83 78 74 80 450 75.0
30 SINCHANA D 90 93 99 99 95 94 570 95.0
31 SUDHEEP D V 83 47 85 53 62 90 420 70.0
32 SUPRIYA SHREE I R 85 74 98 97 82 88 524 87.3
33 VASANTH KUMAR K 90 85 90 90 82 95 532 88.7
34 VIJAY KUMAR PATIL 82 59 84 77 58 52 412 68.7
35 VIJYA LAKSHMI K 89 94 99 93 92 92 559 93.2
36 VISHWAS 69 44 84 38 44 82 361 60.2
37 YOGHEESH R 75 42 92 49 40 69 367 61.2
  TOTAL 2787 2223 3080 2228 2135 2628 15081 2513.5
  AVERAGE/PERCENTAGE 75.3 60.1 83.2 60.2 57.7 71.0 407.6 67.9
    1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0    
  BELOW 33 0 2 0 4 4 1 0 2
  34- 59 7 18 1 13 14 10 0 9
  60 -74 4 5 6 6 9 3 0 9
  75 - 89 17 7 13 9 6 15 0 11
  90-94 5 4 7 2 1 4 0 4
  95 & ABOVE 3 1 9 3 3 3 37 2
                   
                   
                   
CLASS TEACHER   VICE PRINCIPAL     PRINCIPAL